Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hình ảnh hoạt động: Chuẩn bị biểu diễn bắn đạn thật pháo 130mm - Kiều Tân

Name

Chuẩn bị biểu diễn bắn đạn thật pháo 130mm - Kiều Tân

Preview

Picture

Title

Chuẩn bị biểu diễn bắn đạn thật pháo 130mm - Kiều Tân

File Type

jpg

Picture Size

2717 x 1772

Date Picture Taken

11/6/2015 6:42 PM

Description

 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hình ảnh về Xuân Lộc

ChuyenMucHinh:ID

2
Created at 8/4/2016 10:21 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/4/2016 10:22 AM by Nguyen Thi Huyen