Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

image002

Preview

Đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định về công tác cán bộ. 

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

642 x 382

Date Picture Taken

1/9/2018 3:58 PM

Description

Đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định về công tác cán bộ. 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hình ảnh về Bầu cử

ChuyenMucHinh:ID

1
Created at 1/9/2018 4:13 PM by Tang Duy Hung
Last modified at 1/9/2018 4:13 PM by Tang Duy Hung