Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Quản lý xây dựng công trình

Title

Phòng Quản lý xây dựng công trình

NoiDung

Phòng Quản lý xây dựng công trình

 

1. Trưởng Phòng QLXDCT 
Họ và tên: Khúc Ngọc Thông
Ngày tháng năm sinh:
Quê quán: 

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Trưởng Phòng QLXDCT 
      -  Đảng: 
Trình độ:
      -  Chuyên môn: 
      -  Chính trị: 
      -  Ngoại ngữ: 
      -  Tin học: 
Điện thoại:        
      -  Di động: 
Email: 
 
 
 
2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày tháng năm sinh:
Quê quán: 

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Trưởng phòng
Trình độ:
      -  Chuyên môn: 
      -  Chính trị: 

      -  Ngoại ngữ: 
      -  Tin học: 

Điện thoại:        
      -  Di động: 
Email: @dongnai.gov.vn

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 5/27/2016 10:35 AM by System Account