Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Kế hoạch - Tài chính

NoiDung

Phòng Kế hoạch - Tài chính


1. Trưởng Phòng KH - TC
Họ và tên: Nguyễn Chí Hiền
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1964
Quê quán: Long Thành - Đồng Nai

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Trưởng Phòng KH - TC
     

Trình độ:
      -  Chuyên môn: ThS. Kinh tế
      -  Chính trị: Trung Cấp 
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: 
Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 01685455939

Email: hiennc@dongnai.gov.vn
         2. Phó Phòng KH - TC
Họ và tên: Vũ Minh Tá
Ngày tháng năm sinh: 30/02/1965
Quê quán: Tiền Hải - Thái Bình

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Phòng KH - TC
      -  Đảng: Chi ủy viên

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
      -  Chính trị: Trung Cấp 
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: 
Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 0913655219

Email: tavm@dongnai.gov.vn
         Vu-Manh-Ta.jpg
 

3. Phó Phòng KH - TC
Họ và tên: Nguyễn Văn Đều
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1978
Quê quán: Gia Bình - Bắc Ninh

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Phòng KH - TC
      

Trình độ:
      -  Chuyên môn: ThS.Lâm nghiệp
      -  Chính trị: Cao cấp 
      -  Ngoại ngữ: C Anh văn
      -  Tin học: 
Chứng chỉ A

Điện thoại:        
      -  Di động: 0983785892

Email: deunv@dongnai.gov.vn
         Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 5/27/2016 10:32 AM by System Account