Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

LichLamViec: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Title

Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Body

1590_TB_UBND_08_10.signed1.jpg

1590_TB_UBND_08_10.signed2.jpg


Expires

 

Display

Yes

LichCuaDonVi

Lãnh đạo huyện

LichCuaDonVi:ID

1

Attachments

Created at 10/13/2021 7:50 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 10/13/2021 7:50 AM by Nguyen Thi Huyen