Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

LichLamViec: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Title

Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Body

1761_TB_UBND_11_12_2021.signed1.jpg

1761_TB_UBND_11_12_2021.signed2.jpg


Expires

 

Display

Yes

LichCuaDonVi

Lãnh đạo huyện

LichCuaDonVi:ID

1

Attachments

Created at 12/13/2021 3:13 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 12/13/2021 3:13 PM by Nguyen Thi Huyen