Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Title

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Body


1443- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG1.jpg 

1443- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG2.jpg 

1443- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG3.jpg 

1443- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG4.jpg 

1443- THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG5.jpg

Đính kèm: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG.pdf


Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 9/7/2021 1:28 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 11/3/2021 2:32 PM by Nguyen Thi Huyen