Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021"

Title

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021"

Body

09 QD NOI DUNG ON TAP1.jpg

09 QD NOI DUNG ON TAP2.jpg

Đính kèm: 09 QD NOI DUNG ON TAP.pdf

Hướng dẫn số 12042/HD-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​  12402- nhà văn hóa ấp.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 9/10/2021 2:39 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 9/11/2021 10:10 AM by Nguyen Thi Huyen