Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Phát động phong trào thi đua tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Title

 Phát động phong trào thi đua tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Body

 Phát động phong trào thi đua tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc


Đính kèm:7725_UBND_VX_10_9 thi dua.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 9/12/2021 1:16 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 9/12/2021 1:16 PM by Nguyen Thi Huyen