Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Title

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Body

1_000.png
1_001.png
1_002.png  File dính kèm1687-tb-ubnd 02-11-2021.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 11/2/2021 3:50 PM by Tang Duy Hung
Last modified at 11/2/2021 3:50 PM by Tang Duy Hung