Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Title

Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Body

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 11/5/2021 1:26 PM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/5/2021 1:26 PM by Hồ Trung Kim