Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TB:11137/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao đất cho hộ bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên sử dụng đất vào mục đích đất vào mục đích đất ở

Title

TB:11137/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao đất cho hộ bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên sử dụng đất vào mục đích đất vào mục đích đất ở

Body

11137/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao đất cho hộ bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên sử dụng đất vào mục đích đất vào mục đích đất ở


11137_QD_UBND _15_10.pdf


Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 11/29/2021 2:56 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 11/29/2021 2:56 PM by Nguyen Thi Huyen