Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số O 139367 do UBND huyện cấp ngày 29/12/1999 cho hộ ông Đoàn Thanh Đặng, tại xã Xuân Hưng

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số O 139367 do UBND huyện cấp ngày 29/12/1999 cho hộ ông Đoàn Thanh Đặng, tại xã Xuân Hưng

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số O 139367 do UBND huyện cấp ngày 29/12/1999 cho hộ ông Đoàn Thanh Đặng, tại xã Xuân Hưng

1745_TB_UBND_30_11.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

Phòng Văn hóa và Thông tin

date

 

Attachments

Created at 12/13/2021 7:48 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 12/13/2021 7:48 AM by Nguyen Thi Huyen