Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số G 763098 do UBND huyện cấp ngày 03/03/1997 cho hộ ông: Võ Văn Chơn, tại xã Xuân Thọ

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số G 763098 do UBND huyện cấp ngày 03/03/1997 cho hộ ông: Võ Văn Chơn, tại xã Xuân Thọ

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số G 763098 do UBND huyện cấp ngày 03/03/1997 cho hộ ông: Võ Văn Chơn, tại xã Xuân Thọ

1748_TB_UBND_30_11.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

Phòng Văn hóa và Thông tin

date

 

Attachments

Created at 12/13/2021 7:49 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 12/13/2021 7:49 AM by Nguyen Thi Huyen