Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 172536 do UBND huyện cấp ngày 14/7/2014 cho bà: Nguyễn Thị Thùy Ngân, tại xã Xuân Trường

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 172536 do UBND huyện cấp ngày 14/7/2014 cho bà: Nguyễn Thị Thùy Ngân, tại xã Xuân Trường

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 172536 do UBND huyện cấp ngày 14/7/2014 cho bà: Nguyễn Thị Thùy Ngân, tại xã Xuân Trường

1747_TB_UBND_30_11.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

Phòng Văn hóa và Thông tin

date

 

Attachments

Created at 12/13/2021 7:51 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 12/13/2021 7:51 AM by Nguyen Thi Huyen