Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số AL 932196 do UBND huyện cấp ngày 30/01/2008 cho hộ ông: Trần Đình Phi, và bà Lê Thị Mỹ Hoàng tại xã Xuân Thọ

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số AL 932196 do UBND huyện cấp ngày 30/01/2008 cho hộ ông: Trần Đình Phi, và bà Lê Thị Mỹ Hoàng tại xã Xuân Thọ

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số AL 932196 do UBND huyện cấp ngày 30/01/2008 cho hộ ông: Trần Đình Phi, và bà Lê Thị Mỹ Hoàng tại xã Xuân Thọ​

1749_TB_UBND_30_11.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

Phòng Văn hóa và Thông tin

date

 

Attachments

Created at 12/13/2021 7:52 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 12/13/2021 7:52 AM by Nguyen Thi Huyen