Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thu lệ phí kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022

Title

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thu lệ phí kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022

Body

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục nma8 học 2021-2022 ngày 13/12/2021 về kiểm tra yêu cầu tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục  năm học 2021-2022.

​Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thu lệ phí kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022.

Nội dung: File đính kèm 04-tb-hdtd 14-12-2021.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 12/14/2021 10:37 AM by Tang Duy Hung
Last modified at 12/14/2021 10:37 AM by Tang Duy Hung