Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Title

 Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Body


​UBND huyện Xuân Lộc thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022, với những nội dung như sau:

- Thời gian: 7 giờ ngày 25/12/2021 (Ngày thứ 7)

- Địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng​, Khu phố 1, TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung chi tiết: File đính kèm 08-tb-hdtd 15-12-2021.pdf​

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 12/17/2021 9:57 AM by Tang Duy Hung
Last modified at 12/17/2021 9:58 AM by Tang Duy Hung