Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2021-2022

Title

Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2021-2022

Body

 

UBND huyện ​Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2021-2022 đối với ​12 thí sinh tham gia kiểm tra sát hạch. 

Nội dung cụ thể: File đính kèm 1790_tb_ubnd.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 12/29/2021 4:05 PM by Tang Duy Hung
Last modified at 12/29/2021 4:05 PM by Tang Duy Hung