Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BP 053607 do UBND huyện cấp ngày 31/12/2013 cho hộ ông Nguyễn Đình Mỹ và bà Lê Thị Ngọc Anh, tại TT Gia Ray

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BP 053607 do UBND huyện cấp ngày 31/12/2013 cho hộ ông Nguyễn Đình Mỹ và bà Lê Thị Ngọc Anh, tại TT Gia Ray

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BP 053607 do UBND huyện cấp ngày 31/12/2013 cho hộ ông Nguyễn Đình Mỹ và bà Lê Thị Ngọc Anh, tại TT Gia Ray

1762_TB_UBND_13_12.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/10/2022 10:58 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/10/2022 10:58 AM by Nguyen Thi Huyen