Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 230492 do UBND huyện cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Dương Văn Ngà, tại xã Suối Cát

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 230492 do UBND huyện cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Dương Văn Ngà, tại xã Suối Cát

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số BU 230492 do UBND huyện cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Dương Văn Ngà, tại xã Suối Cát

1763_TB_UBND_13_12.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/10/2022 10:59 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/10/2022 10:59 AM by Nguyen Thi Huyen