Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định về việc phê duyệt thu hồi đất bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền , để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phí đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua hu

Title

Quyết định về việc phê duyệt thu hồi đất bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền , để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phí đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua hu

Body

Quyết định về việc phê duyệt thu hồi đất bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền , để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phí đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 2.42)

14911_qd_ubnd.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/10/2022 11:02 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/10/2022 11:02 AM by Nguyen Thi Huyen