Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định về việc thu hồi đất ông: Lê Xuân Chiến , thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh đồ

Title

Quyết định về việc thu hồi đất ông: Lê Xuân Chiến , thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh đồ

Body

Quyết định về việc thu hồi đất ông: Lê Xuân Chiến , thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh đồng nai (đợt 2.41)

14693_qd_ubnd.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/10/2022 11:05 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/10/2022 11:05 AM by Nguyen Thi Huyen