Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số K 204561 do UBND huyện cấp ngày 16/7/1997 cho hộ ông Nguyễn Quý Mùi, tại xã Xuân Trường

Title

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số K 204561 do UBND huyện cấp ngày 16/7/1997 cho hộ ông Nguyễn Quý Mùi, tại xã Xuân Trường

Body

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận số K 204561 do UBND huyện cấp ngày 16/7/1997 cho hộ ông Nguyễn Quý Mùi, tại xã Xuân Trường

1766_TB_UBND_14_12_2021.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/11/2022 2:12 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/11/2022 2:12 PM by Nguyen Thi Huyen