Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TB: ​thu hồi giấy chứng nhận số B 497159 do UBND huyện cấp ngày 18/01/1993 cho hộ ông Đình Văn Đước tại xã bảo hòa

Title

TB: ​thu hồi giấy chứng nhận số B 497159 do UBND huyện cấp ngày 18/01/1993 cho hộ ông Đình Văn Đước tại xã bảo hòa

Body

TB: ​thu hồi giấy chứng nhận số B 497159 do UBND huyện cấp ngày 18/01/1993 cho hộ ông Đình Văn Đước tại xã bảo hòa

1782_tb_ubnd.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/11/2022 2:43 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/11/2022 2:43 PM by Nguyen Thi Huyen