Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: TB: Quyết định về việc thu hồi đất ông: Hoàng Ngọc Ánh thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh

Title

TB: Quyết định về việc thu hồi đất ông: Hoàng Ngọc Ánh thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh

Body

Quyết định về việc thu hồi đất ông: Hoàng Ngọc Ánh thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan thiết - Dầu giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - nam phí đông, giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc tỉnh đồng nai (đợt 2.41)​

14692_qd_ubnd.pdf

Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 1/11/2022 4:22 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 1/11/2022 4:22 PM by Nguyen Thi Huyen