Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ​Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 ký thi tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Lộc

Title

​Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 ký thi tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Lộc

Body

​Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 ký thi tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Lộc

Danh sách thí sinh dự thi và Đề cương ôn thi bắt đầu từ ngày 05/5/2022.​

Đính kèm: 27.TBTriệu tập thí sinh vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022.pdf

Đề cương tuyển dụng viên chức kế toán.pdf


Expires

 

Display

Yes

Nguoi-DonViTB

 

date

 

Attachments

Created at 5/5/2022 3:38 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 5/5/2022 3:39 PM by Nguyen Thi Huyen