Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Huyện ủy Xuân Lộc sơ kết công tác tôn giáo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Title

Huyện ủy Xuân Lộc sơ kết công tác  tôn giáo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Loại tin

Hoạt động chính quyền, nhà nước

Loại tin:ID

107

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

 
           Sáng ngày 29/7, Huyện ủy Xuân Lộc sơ kết 6 tháng công tác tôn giáo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2016​

 hntongiao.jpg
 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đã phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay trên địa bàn huyện có 87 cơ sở thờ tự phật giáo, 28 giáo xứ công giáo và trên 6 ngàn tín đồ theo đạo tin lành và các tôn giáo khác. Ban chỉ đạo tôn giáo tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở tôn giáo  sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào có đạo và phối hợp giải quyết những yêu cầu chính đáng của các tôn giáo. Tín đồ tôn giáo đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia  giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, BCĐ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các các chương trình nhiệm vụ theo kế hoạch đầu năm. Thông qua thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà trong 6 tháng đầu năm 2016. Kinh tế tiếp tục phát triển; lĩnh vực văn hoá- xã hội có những chuyển biến tích cực; hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác an sinh xã hội được quan tâm, góp phần hỗ trợ và giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định.


Đinh Tài

Hình minh họa

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hntongiao.jpg

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

610

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/29/2016 8:30 PM by La Le Thanh
Last modified at 5/6/2022 1:45 AM by System Account