Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 2

Title

Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  tổ chức Kỳ họp thứ 2

Loại tin

Xã - Thị trấn

Loại tin:ID

84

Đoạn tin ngắn

Chiều ngày 29/07/2016, Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Nội dung

Chiều ngày 29/07/2016, Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
IMG_8024 (1).jpg

Theo báo cáo tại kỳ họp. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã vẫn tiếp tục có bước phát triển, cụ thể: Giá trị sản xuất xã hội đạt gần 633 tỷ đồng, đạt 57,43% so với kế hoạch, trong đó: giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp đạt 61%; Giá trị sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 54,22% so với kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm. Đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,8%; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% và Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên chỉ còn 0,95 %. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nâng chất nông thôn mới luôn được chú trọng. Đến nay Xuân Thọ đã có 32/39 chỉ tiêu đạt theo bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh Đồng Nai.
Tại kỳ họp HĐND xã Xuân Thọ đã thông qua 6 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về bổ sung chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của HĐND xã; Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XI; Nghị quyết về chương trình hoạt động 5 năm của HĐND xã; Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách  nhà nước 6 tháng đầu năm 2016.
 
Điểm KHCN xã Xuân Thọ

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

Hoạt động chính quyền, nhà nước

LoaiTinCon:ID

107

ViewCount

208

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/2/2016 7:48 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/8/2019 5:38 PM by System Account