Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Kỳ họp thứ 02 HĐND xã Xuân Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Title

Kỳ họp thứ 02 HĐND xã Xuân Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Loại tin

Xã - Thị trấn

Loại tin:ID

84

Đoạn tin ngắn

Sáng ngày 28/7/2016, HĐND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 02 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, của nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Nội dung

​Sáng ngày 28/7/2016, HĐND xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 02 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, của nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Trong 6 tháng đầu năm, Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 151,5 tỷ đồng, đạt 61,7% KH, so với cùng kỳ tăng 2,1%. Giá trị sản xuất giao thông vận tải 18,2 tỷ đồng  đạt 55,3% KH, so với cùng kỳ tăng 5,2%. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ 92,7 tỷ đồng, đạt 68,5% KH, so với cùng kỳ tăng 2%. Giá trị sản xuất nông nghiệp 109,7 tỷ đồng đạt 60% KH, so với cùng kỳ tăng 3,8%. Thu ngân sách xã 1,125 tỷ đồng, đạt 52% KH, chi ngân sách 3, 818 tỷ đồng, đạt 71,5% KH. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9% (NQ dưới 1%). Tỷ lệ hộ dùng điện trên địa bàn đạt 100% (NQ 100%) Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh 98,8% (NQ 100%). Tổng số hộ nghèo đầu năm 2016 là 136 hộ, chiếm tỷ lệ 2,59% số hộ cận nghèo là 44 hộ, chiếm tỷ lệ 0,83% tổng số hộ dân. Giữ vững danh hiệu chuẩn y tế Quốc Gia, 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Tình hình anh ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cơ quan có đời sống văn hóa tốt, giữ vững xã nông thôn mới, xã văn hóa nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 8/18 tiêu chí, 25/39 chỉ tiêu.
                                                                                             Quang Duệ
 

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

182

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/2/2016 9:11 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/17/2021 10:44 AM by System Account