Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017

Title

Chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017

Loại tin

Văn hóa - Xã hội

Loại tin:ID

78

Đoạn tin ngắn

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017. Theo đó, các trường học cần quan tâm tổ chức tổ chức các hoạt động để học sinh được tiếp nhận vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp giới thiệu làm quen, tổ chức đón học sinh mới. Tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo bằng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên. Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường như: Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Tìm hiểu và nắm được điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường. Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường. Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập. Bên cạnh đó, các trường học cũng cần phải tổ chức cho học sinh tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin. Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học khi tổ chức các công tác trên cần phải đảm bảo phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, gắn với thực tế của địa phương; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học, phải tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường; tránh việc tổ chức máy móc, hời hợt, qua loa hoặc nặng nề, hình thức gây quá tải cho học sinh. Khuyến khích các trường học xây dựng quy định về văn hóa nhà trường. Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngọc Trác (Phòng GD&ĐT)

Nội dung

​Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017.
Theo đó, các trường học cần quan tâm tổ chức tổ chức các hoạt động để học sinh được tiếp nhận vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp giới thiệu làm quen, tổ chức đón học sinh mới. Tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo bằng các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.  Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường như: Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Tìm hiểu và nắm được điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường. Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường.  Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập.

Bên cạnh đó, các trường học cũng cần phải tổ chức cho học sinh tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin. Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học khi tổ chức các công tác trên cần phải đảm bảo  phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, gắn với thực tế của địa phương; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học, phải tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường; tránh việc tổ chức máy móc, hời hợt, qua loa hoặc nặng nề, hình thức gây quá tải cho học sinh. Khuyến khích các trường học xây dựng quy định về văn hóa nhà trường. Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 
Ngọc Trác (Phòng GD&ĐT)

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

281

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/2/2016 10:02 AM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 7/23/2021 12:18 AM by System Account