Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Xuân Lộc, Ban LLCSCM bị địch bắt tù đày tổ chức đại hội Đại biểu bất thường khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017

Title

Xuân Lộc, Ban LLCSCM bị địch bắt tù đày tổ chức đại hội Đại biểu bất thường khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017

Loại tin

Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Loại tin:ID

50

Đoạn tin ngắn

Sáng ngày 2/8, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Xuân Lộc tổ chức Đại Hội đại biểu bất thường khóa I, nhiệm kỳ 2012- 2017.

Nội dung

Sáng ngày 2/8, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Xuân Lộc tổ chức Đại Hội đại biểu bất thường khóa I, nhiệm kỳ 2012- 2017. ​
Snapshot[3] (1).BMP

Ban LL CSCMBĐBTĐ huyện Xuân Lộc được thành lập năm 2012. Với tôn chỉ và mục đích của Hội là giữ gìn và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết thương yêu đồng đội với phương châm: “Sống trong tù kiên trung bất khuất, trong hòa bình tình nghĩa thủy chung”. Nhiệm vụ của Hội là động viên giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt qua khó khăn để có cuộc sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa… Đại hội đã tiến hành một số nội dung quan trọng và dự thảo quy chế làm việc của Đại hội. Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và nghiêm túc đại hội đã nhất trí thông qua hiệp thương thảo luận đóng góp ý kiến và thay đổi tên thành“Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày” huyện Xuân Lộc, thảo luận đóng góp nội dung dự thảo điều lệ của Hội CSCMBĐBTĐ huyện Xuân Lộc.

Snapshot[5].BMP Snapshot[2] (1).BMP

    Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2012- 2017. Đồng thời Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu bất thường Ban liên lạc CSCMBĐBTĐ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 9 đồng chí. Ông Đặng Tiến Dũng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Xuân Lộc, khóa I nhiệm kỳ 2012- 2017. 

Ngân Hà

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

429

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/2/2016 9:10 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 7/8/2021 3:18 PM by System Account