Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Thăm dò ý kiến người dân

Title

Thăm dò ý kiến người dân

url

/Pages/thamdo.aspx

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

3

PKey

Cải cách hành chính

PKey:ID

129

MoTabMoi

No

MobiMenu

No

Attachments

Created at 7/11/2016 2:27 PM by System Account
Last modified at 8/3/2016 10:14 AM by System Account