Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
 
  
Attachment
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Lĩnh vực Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu liên thông 4 trong 1
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký khai tử
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục đăng ký kết hôn
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Quản lý trật tự xây dựng
Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment6/29/2021
Thông tư sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Bộ và các cơ quan ngang BộKhácThông tưPhạm Thị Thanh Trà
 
  
Attachment11/6/2021
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
Bộ và các cơ quan ngang BộKhácThông tưPhạm Thị Thanh Trà
 
  
Attachment6/5/2020
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiKhácQuyết định
 
  
Attachment11/7/2019
Quyết định giao đất
UBND huyện Xuân LộcĐất đaiQuyết định
 
  
Attachment8/20/2019
Quyết định giao đất
UBND huyện Xuân LộcĐất đaiQuyết định
1 - 30Next