Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
 
  
Attachment4/27/2019
QĐ: Ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Chỉnh phủCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment7/12/2019
KH: Triển khai QĐ 45/QĐ-TTg về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiKế hoạch
 
  
Attachment5/7/2019
KH: Phối hợp tổ chức Triển lãm và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Đồng Nai năm 2019
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiKế hoạch
 
  
Attachment6/19/2019
Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Chỉnh phủVăn hóa - Xã hộiNghị định
 
  
Attachment6/27/2019
KH: Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phồ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiTuyên truyềnKế hoạch
 
  
Attachment6/4/2019
KH: Thực hiện NQ số 17/NQ-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment
Thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chính
 
  
Attachment8/28/2019
KH: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
UBND huyện Xuân LộcTuyên truyềnKế hoạch
 
  
Attachment7/25/2019
KH: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hiện quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 trên địa bàn huyện
UBND huyện Xuân LộcCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment7/25/2019
Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/6/2019 về quy chế dân chủ
UBND huyện Xuân LộcKhácKế hoạch
 
  
Attachment7/17/2019
KH: Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyền
UBND huyện Xuân LộcCải cách hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment7/17/2019
KH: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
UBND huyện Xuân LộcCải cách hành chính
 
  
Attachment7/9/2019
KH: Tiển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện
UBND huyện Xuân LộcVăn hóa - Xã hộiKế hoạch
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cấp nhầm, cấp lại
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Tỉnh ủyBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
 
  
Attachment
Hồ sơ mẫu thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp
UBND huyện Xuân LộcBộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính
1 - 30Next