Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
 
  
Attachment6/27/2019
KH: Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiKế hoạch
 
  
Attachment4/10/2019
NĐ: Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Chỉnh phủKhácNghị định
 
  
Attachment6/14/2019
QĐ: Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment6/27/2019
KH: Triển khai xác định Bộ Chỉ số CCHC, công vụ các sở, ban ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhKế hoạch
 
  
Attachment6/19/2019
triển khai QĐ: 1701, 1720/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment6/21/2019
QĐ: Ban hành Quy chế vận hành và sử dụng hệ thống thông tin địa lý quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment6/18/2019
QĐ: Sửa đổi, bổ sung về Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment6/17/2019
TBKL: Tại hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
UBND huyện Xuân LộcThủ tục hành chínhThông báo
 
  
Attachment6/5/2019
QĐ: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015
UBND tỉnh Đồng NaiXây dựngQuyết định
 
  
Attachment3/29/2019
QĐ: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiNông thôn mớiQuyết định
 
  
Attachment6/26/2019
QĐ: Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiNông thôn mớiQuyết định
 
  
Attachment6/17/2019
QĐ: Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2019
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment5/23/2019
Hướng dẫn thực hiện, đánh giá Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiNông thôn mớiHướng dẫn
 
  
Attachment5/21/2019
NĐ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Chỉnh phủVăn hóa - Xã hộiNghị định
 
  
Attachment5/23/2019
QĐ: V/v phê duyệt Quy ước văn hóa
UBND huyện Xuân LộcVăn hóa - Xã hộiQuyết định
 
  
Attachment5/30/2019
KH: Thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng "Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" giai đoạn 2018-2015
UBND huyện Xuân LộcNông thôn mớiKế hoạch
 
  
Attachment5/29/2019
QĐ: Ban hành Quy chế và hoạt động của Bộ phận một cửa huyện Xuân Lộc trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
UBND huyện Xuân LộcCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/29/2019
HD: Triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", Ấp văn hóa, "Khu phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị Định số 122/2018/NĐ-CP
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiHướng dẫn
 
  
Attachment1/30/2019
NĐ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nhị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giất tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng
Chỉnh phủThủ tục hành chínhNghị định
 
  
Attachment3/19/2019
QĐ: Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp huyện
UBND tỉnh Đồng NaiThủ tục hành chínhQuyết định
 
  
Attachment1/28/2019
KH: Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, năm 2019
Các Sở Ngành TỉnhNông thôn mớiKế hoạch
 
  
Attachment12/28/2018
Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Thông tư,Nghị định, Hướng dẫn của Chính phủKhoa học và Công nghệThông tư
 
  
Attachment1/9/2019
về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiQuyết định
 
  
Attachment12/27/2018
QĐ: Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiKhoa học và Công nghệQuyết định
 
  
Attachment11/11/2018
QĐ: về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia
Bộ và các cơ quan ngang BộVăn hóa - Xã hộiQuyết định
 
  
Attachment11/15/2018
Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Bộ và các cơ quan ngang BộKhoa học và Công nghệThông tư
 
  
Attachment11/9/2018
QĐ: Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Chỉnh phủCải cách hành chínhQuyết định
 
  
Attachment2/1/2019
Kết luận của Đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019​
UBND tỉnh Đồng NaiCải cách hành chínhThông báo
 
  
Attachment1/31/2019
KH: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
UBND tỉnh Đồng NaiVăn hóa - Xã hộiKế hoạch
 
  
Attachment1/31/2019
CT: v/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng NaiTuyên truyềnVăn bản
1 - 30Next