Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

03/2O21/TT-BNV

Ngày ban hành

6/29/2021

Trích yếu

Thông tư sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Cơ quan ban hành

Bộ và các cơ quan ngang Bộ

Cơ quan ban hành:ID

11

Lĩnh vực

Khác

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

7

Người ký

Phạm Thị Thanh Trà

Attachments

Thong tu 03_2021 BNV (1).pdf    
Created at 7/12/2021 8:57 PM by Tang Duy Hung
Last modified at 7/12/2021 8:58 PM by Tang Duy Hung