Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Hồ sơ mẫu Lĩnh vực Hộ tịch

Số ký hiệu

Hồ sơ mẫu Lĩnh vực Hộ tịch

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Người ký

 

Attachments

thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.pdf    
Created at 11/14/2021 10:14 AM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/14/2021 10:14 AM by Hồ Trung Kim