Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Hồ sơ mẫu Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Số ký hiệu

Hồ sơ mẫu Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Người ký

 

Attachments

An toàn thực phẩm.pdf    
Created at 11/14/2021 10:28 AM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/14/2021 10:28 AM by Hồ Trung Kim