Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Hồ sơ mẫu lĩnh vực Đất đai

Số ký hiệu

Hồ sơ mẫu lĩnh vực Đất đai

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Người ký

 

Attachments

19 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.pdf    
Created at 11/15/2021 8:59 PM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/15/2021 8:59 PM by Hồ Trung Kim