Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Hồ sơ mẫu lĩnh vực Karaoke, Vũ trường

Số ký hiệu

Hồ sơ mẫu lĩnh vực Karaoke, Vũ trường

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Người ký

 

Attachments

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp).pdf    
Created at 11/15/2021 9:15 PM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/15/2021 9:15 PM by Hồ Trung Kim