Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Hồ sơ mẫu lĩnh vực Môi trường

Số ký hiệu

Hồ sơ mẫu lĩnh vực Môi trường

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Lĩnh vực Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

Bộ hồ sơ mẫu thủ tục hành chính

Lĩnh vực:ID

11

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Người ký

 

Attachments

Đăng ký đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện.pdf    
Created at 11/15/2021 9:18 PM by Hồ Trung Kim
Last modified at 11/15/2021 9:18 PM by Hồ Trung Kim