Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2018-2019
Nội dung thông báo

​Căn cứ Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 28/8/2018 cả UBND huyện Xuân Lộc về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện năm học 2018-2019; Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thành lập Hội đồng xét tuyển Viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2018-2019. Như sau: 01-tb-hdxt 30-10-2018.pdf

Ngày đăng10/30/2018 2:28 PM
Đơn vi thông báoHội đồng xét tuyển viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​