Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báo02/TB-HDTD Thông báo Tổ chức kiểm tra sát hạch giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Nội dung thông báo

​02/TB-HDTD Thông báo Tổ chức kiểm tra sát hạch giảng dạy và phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019. File đính kèm: 02-tb-hdtd 2-11-2018.pdf

Ngày đăng11/12/2018 8:21 AM
Đơn vi thông báoHội đồng xét tuyển viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​