Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoUBND huyện Xuân Lộc Tuyển dụng viên chức (Kế toán) ngành giáo dục và Đào tạo năm 2019
Nội dung thông báo
 

​Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức kế toán cho các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, UBND huyện Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức (Vị trí kế toán) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm 2019, cụ thể như sau: File đính kèm 369-kh-uibnd 21-12-2018.pdf

Ngày đăng12/21/2018 2:49 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​