Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Tuyển dụng viên chức (Kế toán) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm 2019
Nội dung thông báo

​Căn cứ Kế hoạch sao61 369/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về Tuyển dụng viên chức (Kế toán) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm 2019.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo việc tuyển dụng với nội dung cụ thể như sau: File đính kèm 01-tb-hdxt.pdf

Ngày đăng1/7/2019 11:23 AM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​