Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQuyết định 4686/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Nội dung thông báo

​ - Quyết định 4686/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 4686-QD-UBND-KH2019-XuanLoc.pdf

- Tình hình thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018  SoLieu_KHSDD2019_XL.pdf

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2019  BaocaoThuyetMinh_KHSDD2019_XL.pdf

Ngày đăng1/15/2019 9:17 AM
Đơn vi thông báoPhòng TN&MT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​