Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo kết quả xét tuyển Viên chức (Vị trí kế toán) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm 2019
Nội dung thông báo

​Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thông báo kết quả xét  tuyển Viên chức (Vị trí kế toán) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm 2019 như sau: file đính kèm 03-tb-hdxt 1-4-2019.pdf

Ngày đăng4/2/2019 2:37 PM
Đơn vi thông báo​Hội đồng xét tuyển viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​