Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoBảo hiển xã hội huyện dời trụ sở làm việc
Nội dung thông báo
 

Ngày 07/8/2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã ban hành văn bản số 109/TB-BHXH về việc di dời trụ sở làm việc cơ quan BHXH huyện Xuân Lộc.

Theo đó, cơ quan bảo hiểm Xã hội huyện sẽ chuyển về làm việc tại số 195, đường Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc từ ngày 12/8/2019.

 Lý do: Trụ sở củ đang xây dựng theo Quyết định số 1854/QĐ-BHXH ngày 18/10/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc.

 Thời gian tổ chức thực hiện xây dựng từ 19/8/2019 dự kiến hoàn thành tháng 8/2020.

Các số điện thoai bàn, địa chỉ hộp thư điện tử và các thông tin khác của Bảo hiểm xã hội huyện vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

 

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp​
Ngày đăng8/23/2019 8:49 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​