Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo kết quả tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017
Nội dung thông báo

Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2016-2017, Xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đối với 57 thí sinh đăng ký dự tuyển như sau:

+ Thông báo kết quả:05-tb-hdtd 29-12-2016.pdf05-tb-hdtd 29-12-2016.pdf

+ Danh sách thí sinh trúng tuyển: TB DS Trung tuyen.pdfTB DS Trung tuyen.pdf

+ Danh sách thí sinh không trúng tuyển: TB DS Khong trung tuyen.pdfTB DS Khong trung tuyen.pdf

Hội đồng Tuyển dụng sẽ niêm yết công khai tại Trụ sở Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc - Địa chỉ Hoàng Văn Thụ, TT Gia Ray- Xuân Lộc - Đồng Nai.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo này, thí sinh dự xét tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo (về điểm học tập, điểm tốt nghiệp) đến UBND huyện Xuân Lộc thông qua Phòng Nội vụ huyện. Lệ phí phúc khảo: 50.000 đ

+ Mẫu đơn phúc khảo:Don phuc khao.pdfDon phuc khao.pdf

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn vị cá nhân có đơn phúc khảo sau thời gian quy định nêu trên và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử.

 

Ngày đăng12/30/2016 3:40 PM
Đơn vi thông báoHội đồng tuyển dụng Viên chức

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​