Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc, đợt 2 năm học 2016-2017
Nội dung thông báo

​Nhằm bổ sung đội nghũ giáo viên, nhân viên cho các đơn vị  sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác, UBND huyện Xuân Lộc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Xuân Lộc đợt 2 năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể đính kèm theo file: 37-kh-ubnd.pdf

Ngày đăng2/23/2017 3:09 PM
Đơn vi thông báoPhòng Nội vụ huyện Xuân Lộc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​