Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQuyết định phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021"
Nội dung thông báo

09 QD NOI DUNG ON TAP1.jpg

09 QD NOI DUNG ON TAP2.jpg

Đính kèm: 09 QD NOI DUNG ON TAP.pdf

Hướng dẫn số 12042/HD-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​  12402- nhà văn hóa ấp.pdf

Ngày đăng9/11/2021 10:10 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​